Certificatiediensten

Certificatieburo België certificeert bedrijven en (overheids)instellingen aan de hand van uiteenlopende (internationale) toetsnormen zoals bijvoorbeeId de ISO 9000 normen reeks.

Om de interne kwaliteit te waarborgen beschikt Certificatieburo België over een eigen College van Deskundigen. Dit College bestaat uit vertegenwoordigers van de overheid, opdrachtgevers en andere belanghebbenden.

Het College van Deskundigen geeft (dwingend) advies en ziet nauwlettend toe op deskundigheid en onafhankelijkheid bij de uitvoering van de certificatiewerkzaamheden.

Certificatie-aanvraag ISO 9001

Meer info

Google Partner Wij bedanken Google voor de samenwerking en het vindbaar maken van deze website.